Biuro LexInvest oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie nieruchomości oraz inwestycji budowlanych osobom fizycznym, jak i podmiotom uczestniczącym w  obrocie gospodarczym.

Świadczy kompleksowe usługi nie tylko w prawie nieruchomości i inwestycjach budowlanych, ale także współpracujemy z doradcami finansowymi, konstruktorami, architektami, geodetami oraz z rzeczoznawcami majątkowymi.

Wąska specjalizacja nieruchomościowa jaką zajmuje się Biuro LexInwest pozwala na gruntowne poznanie rynku i zapewnienie najlepszej pomocy prawnej.

Wieloletnie doświadczenie osób budujących zespół daje gwarancję najwyższej jakości.

Jesteśmy z Toba od początku inwestycji, aż po jej ukończenie, służymy pomocą na każdym jej etapie. Na bieżąco śledzimy informacje z rynku nieruchomości oraz sektora budowlanego. Nieustannie zapoznajemy się  ze zmianami w prawie oraz projektami zmian, linią orzecznictwa oraz podejściem sądów do tematów budowlanych oraz nieruchomościowych.

Magdalena Durlik

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarzadzania nieruchomościami, regulacji stanów prawnych gruntów oraz obsługi administracyjno-prawnej związanej z procesami inwestycji budowlanych. Współpracuje z największymi w Polsce przewoźnikami lotniczymi i kolejowymi. Jednocześnie pisze rozprawę doktorską związaną z tematem swojej pracy zawodowej tj. „Wpływ inwestycji celu publicznego na sferę prawa własności nieruchomości”. Autorka wielu publikacji międzynarodowych w zakresie prawa cywilnego. Charakteryzuje ją upór i dążenie do wyznaczonych sobie celów. Ukończyła także psychologię co jest dodatkowym atutem w kontaktach z ludźmi, w tym w negocjacjach

NASZE USŁUGI

Regulacja stanu prawnego nieruchomości

Regulacja stanu prawnego nieruchomosci jest czynnością zmierzającą do wykazania jej aktualnego stanu prawnego. Jest to najważniejszy i jednocześnie najtrudniejszy element przed zakupem nieruchomości. Przy regulacji należy wykazać się nie tylko wiedzą prawniczą ale i należytą starannością gdyż każde przeoczenie może skutkować dużymi stratami finansowymi dla inwestora. 

Regulacja stanu prawnego nieruchomości:
- Zakładanie ksiąg wieczystych;
- Dziedziczenie nieruchomości;
- Budynek na cudzym gruncie;
- Zasiedzenie;
- Służebności;
- Podział nieruchomości;
- Odrolnienie nieruchomości;
- Rewindykacja nieruchomości;
- Pierwokup.

Administracyjno-prawna obsługa inwestycji

Sprawne prowadzenie inwestycji na każdym z jej etapów jest jedyną szansą na jej opłacalność. Profesjonalizm i doświadczenie naszego Zespołu jest gwarancją sukcesu w tej dziedzinie. Dzięki temu, że współpracujemy także z innymi podmiotami uczestniczącymi w procesach inwestycyjnych, mamy możliwości przygotowania kompleksowo wszystkich niezbędnych dokumentów do pozyskania stosownych pozwoleń/ decyzji w szczególności:
- Oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane;

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym m.in. decyzja środowiskowa, decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej,  opinia Konserwatora Zabytków etc);
- Pozwolenie na budowę;
- Pozwolenie na użytkowanie.

Tworzenie i opiniowanie umów

Naszym klientom oferujemy szeroką pomoc w zakresie sporządzania i opiniowania wszelkich umów dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w branży nieruchomościowej posiadamy niezbędną wiedzę i praktykę aby świadczyć profesjonalne usługi prawne w tym zakresie

Tworzenie i opiniowanie umów w zakresie:

- Dzierżawy;
- Najmu;
- Na roboty budowlane;
- Zarządzania nieruchomością wspólną;
- Użyczenia;
- Sprzedaży nieruchomości.

Inwestycje celu publicznego

Zgodnie z prognozami Ministerstwa Rozwoju w najbliższych latach polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego powinien rosnąć w dwucyfrowym tempie, a w 2020 roku wartość realizowanych projektów powinna przekroczyć 11,5 mld zł. Oznacza to duży zysk dla prywatnych inwestorów, ale i duży rozwój dla polskiej gospodarki. Mając na uwadze tę tendencje nasze Biuro oferuje profesjonalną pomoc prawną także w tym, jeszcze nie tak bardzo popularnym w Polsce sposobie prowadzenie inwestycji budowlanych. 

Specjalizujemy się w szczególności w:
- Umowach o partnerstwo publiczno prywatne oraz wsparcie przy realizacji postanowień umowy (w trybie ustawy o koncesje na roboty budowlane i w trybie ustawy prawo zamówień publicznych);
-Wywłasczeniach (na podstawie specustaw i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

KONTAKT

ul. Świętokrzyska 18  00-052 Warszawa

tel: 604 167 816 m.durlik@lexinvest.pl